Podlahy

Betonové podlahy

Beton bývá nejčastějším podkladem pro finální aplikaci epoxidové, popřípadě polyuretanové stěrky. Přípravu betonového podkladu, výsprava prasklin, oprava výtluk se snaží zajistit firma TechCoat vyzkoušenou technologií.

 Betonové podlahy – realizace

Příprava podkladu

Požadavky na podklad při realizaci:

Typy využitelných podkladů

Tvary podkladu

Rovinnost betonu by měla podléhat ČSN 74 45 05.

Průmyslové podlahy

Tloušťka podlahy

Barevné řešení finální úpravy

Barevné odstíny je možné řešit dle přání zákazníka

Rozhraní barev jde oddělit páskou vhodnou pro okolí

Vlastnosti podlah

Rekonstrukce zaolejovaných podlah

Zpravidla časově náročná, která zpravidla podléhá vybourání kontaminovaného podkladu, následná aplikace betonu, a následuje cca 28 denní zrání betonu.

Firma TechCoat navrhuje technologie s využitím materiálů, které dokáží opravu kontaminovaných betonů podstatně urychlit

Speciální práce