Povrchová úprava kovů

Příprava povrchu

Při sanaci podkladů a nátěrů je velmi důležitá příprava povrchu, kde je nutné odstranit korozi, včetně důlkové, okuje, staré nátěry. Korozi je možné standartně odstranit ručním odrezením běžnou technologií, nebo tryskáním

Tryskání kovových podkladů a nátěrů

Tryskaní se provádí běžně pískem, struskou, nebo ocelovým abrasivem. Otryskaný povrch v případě důlkové koroze je možné buď klasicky vyvařit, nebo za výrazně zkrácenou dobu vyplnit syntetickými kovy, nebo tmely, které mají vynikající přilnavost, rychle vytvrdnou a následně je možné je opracovávat běžnými postupy.

Aplikace nátěrových systémů

Na připravené povrchy konstrukcí a potrubí se aplikují zvolené nátěrové systémy do zákazníkem požadovaného prostředí. Pracujeme s materiály renomovaných světových výrobců /HEMPEL, SIBMY COATING, BELZONA, 3M SCOTCHKOTE, AUSTIS a další/ na bázi epoxidu, polyuretanu, lně sušinové kompozity i vodou ředitelné systémy. Využíváme vysokotlakého stříkání, které zajistí velmi kvalitní aplikaci nátěrových hmot.

Hlavní realizační činnosti: