Sanace nádrží a jímek

Příprava podkladu

Pro opravy, sanace nátěrů a zvýšení chemické odolnosti nádrží a jímek nutno vycházet z velmi kvalitní přípravy podkladu.

U nádrží ocelových je nejvhodnější způsob pro přípravu povrchu tryskání podkladu na čistotu zpravidla Sa2,5.

Nádrže a jímky betonové, kde stěna je již narušená vlivy používaného media, vlivem eroze i atmosférického prostředí, se doporučuje podklad též tryskat, nebo brokovat, aby se veškeré nesoudržné částice oddělili od betonu a nezhoršovali přilnavost finálního systému k podkladu.

Po otryskání kovového podkladu mohou vzniknout vlivem důlkové koroze vykavitované nerovnosti, kaverny, které je nutné doplnit. Je možné zvolit buď  vyvaření oceli, nebo je možné použít tzv. syntetické kovy/Chesterton, Belzona, Thortex/, mají dobrou přilnavost, jednoduchou aplikaci, tepelnou odolnost okolo 250°C. Možnost opracování doplněné plochy běžnými postupy – obráběním, broušením.

Betonové podklady je nutné vyspravit příslušnými vyzkoušenými stěrkami, vhodnými pro určitý podklad, vyplnění a utěsnění případných prasklin, přeplátování armovacími, vyztužovacími tkaninami a kotvami.

Aplikace nátěrových systémů:

Většina systémů používaných k ošetření nádrží a jímek jsou bezrozpouštědlové  vysokosušinové kompozity, kde aplikace může probíhat bez odvětrávání rozpouštěděl.

Využíváme materiály renomovaných světových značek – vyzkoušené v různých, specifických prostředích /HEMPEL,CHESTERTON, SIGMA COSTINGS, BELZONA, SCOTCHKOTE/

Přednosti používaných systémy: