Speciální nátěry v potravinářském průmyslu

Potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, zdravotnictví i jiné patří mezi odvětví, kde je kladen vyšší důraz na hygienu prostředí a celkovou čistotu. Pro takové prostředí jsou požadované materiály s vysokou odolností, protibakteriálními, protiplísňovými úpravami. Materiály s jednoduchou aplikovatelnosti a materiály bezrozpouštědlové na vodní bázi, nebo kompozity.

Technologie do takového prostředí připraví firma na základě požadavku zákazníka.

Hlavní obory činností:

Podlahy

Systémy pro ochranu vnitřních stěn a stropů

Sanace zásobníků potravin, nádrží na pitnou vodu a jímek

Hydroizolace střech, světlíků a úžlabí